• Belépés / Regisztráció
  • Fizetés
Termék 0
- Összesen : 0 Ft
A kosár üres
Kosár tartalma

Barkácsgépek és szerszámgépek
kis- és nagykereskedése

Telefon: +36-20 957-1686

Garancia

FONTOS TUDNIVALÓK

Tisztelt Fogyasztó, bízunk benne, hogy az Ön által megvásárolt készülék folyamatosan az Ön megelégedésére működni fog. Ennek ellenére az alábbi Fontos Tudnivalókra hívjuk fel a figyelmét!

1. Kérjük, a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el a kezelési útmutatót!

2. Kérjük, hogy a jótállási jegy forgalmazóra vonatkozó adatait töltesse ki a forgalmazóval (forgalmazó neve, címe, gyártási szám, vásárlás időpontja).

3. Ez a készülék kizárólag háztartásban, háztartási célra használható, amennyiben erről a használati útmutató, működési leírás, felhasználói kézikönyv vagy egyéb dokumentum másképpen nem rendelkezik.

4. A jótállási határidő a fogyasztási cikk, fogyasztó részére történő átadás vagy üzembe helyezés kötelezett termék esetén az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A jótállás időtartama: 1 év

5. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. a jótállási jegy a fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsájtott számlát, vagy nyugtát a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok, az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.

6. A vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a kereskedőnek, vagy a jótállás keretébe tartozó javítások rendeltetésszerűen végző javítószolgálatnak (szerviznek) kell bejelentenie. A vásárló köteles a hiba felfedezése után kifogását haladéktalanul közölni.

7. A meghibásodott készülék átvétele a vásárlás helyén, a szervizben, illetve a feltüntetett gyűjtőhelyeken történik.

Nem számit bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.

8. A rögzített bekötésű, valamint a 10 kg-nál súlyosabb, tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, akkor le- és felszereléséről, valamint az el –és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

9. A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási ügyek intézését a közületi vásárlók esetében a Ptk. erre vonatkozó előírásai alapján, egyébként pedig a 49/2003. (VII.30) GKM rendelet alapján intézzük. Eszerint például a garanciális javítás időtartamát illetően: „A forgalmazónak törekedni kell arra, hogy a javítást vagy cserélést legfeljebb harminc napon belül elvégezze.” Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül – rendeltetésszerű használat mellett – a termékbe épített biztonsági elemeket kivéve - gyártási vagy anyaghibára visszavezethető okból meghibásodott, és a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza - a vevő kívánságára- azt azonos típusú termékre kell cserélni.

A termékcsere esetén a jótállási időtartam újra kezdődik.

Ha cserére nincs lehetőség- a vevő választása szerint- a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat vissza kell fizetni, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell részére kiadni.

A javítás – a gyári minőség biztosítása érdekében a Központi Márkaszervizben történik.

Ha a hiba jellege (pl. a termék javíthatósága, a javítás módja, az értékcsökkenés mértéke, stb.) tekintetében vita merül fel, a fogyasztó a törvényből eredő jogait a bíróságokon érvényesítheti.

A fogyasztó vásárlástól elállásra vonatkozó joga a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény alapján akkor áll fenn, ha a hiba nem javítható ki, a kötelezett, a hiba javítását nem vállalja, vagy a hiba kijavítása rövid idő alatt értékcsökkenés és a jogosult érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

10. A jótállási igény nem érvényesíthető:

- Rendeltetés ellenes használat, átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén.

- Karbantartási – tisztítási munkák esetén

- Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett bármilyen beavatkozás esetén.

- A kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatából eredő kopás esetén.

- Szakszerűtlen üzembe helyezés

11. A készülékhez magyar nyelvű használati utasítást mellékelünk. Kérjük, hogy a készüléket az abban foglalt célokra és a leírtak figyelembevételével használja. Az ettől eltérő használat (pl. iparszerű használat), szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, erőszakos külső behatás, elemi kár, a készülék burkolatának illetéktelen megbontása esetén a garancia nem érvényesíthető.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a gépeinkhez eredeti tartozékok használatát javasoljuk.

A nem eredeti gyári tartozékok használatából eredő meghibásodásért és esetleges balesetekért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Ezen túlmenően az adott gép a jótállását is elveszíti.

Nem tartoznak a jótállás körébe a karbantartások, a természetes elhasználódásra vagy karbantartás hiányára visszavezethető meghibásodások, törések (pl. fűtőelem elhasználódás, szénkefekopás, javítókészlet csere, zsírzás, kábelsérülések, kábeltörés, kommutátor, légszűrő, forgó- kopó alkatrészek), valamint a megmunkáló szerszámok kopása (tárcsafűrész, gyalukés, fúrófej, marótárcsa, vágókés stb.)

Nem vonatkozik a jótállás a tartozékokra!

 

12. A hosszú ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolás a fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő. Ez esetben a készüléket üzembe helyezése előtt át kell vizsgálni a biztonságos üzemeltetés érdekében. Az átvizsgálás költsége szintén nem tartozik a jótállási kötelezettség körébe.

13. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

14. Szavatossági igényt a forgalmazóval szemben érvényesítheti azzal, hogy bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, akkor a szerződést megkötöttnek kell tekinteni.

Ezért felhívjuk tisztelt vásárlóink figyelmét, hogy őrizzék meg a számlát/blokkot, hogy kétséget kizáróan igazolni tudják a fogyasztói szerződés megkötését.

15. Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003 (IX.22. Korm.rendelet; Ptk 685. § e pont); Ptk 305. §-311./ A-ig; 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet.

Panaszával a Békéltető Testületek, Fogyasztóvédelmi Hatóság, Hírközlési Fogyasztók Képviselőjének Hivatala, a Kereskedelmi és Iparkamara fórumához is fordulhat.

 

Délig leadott rendeléseket
következő munkanap kiszállítjuk!

Kiszállítás 40kg súlyhatárig
csak 990 Ft!

A futárnál is
fizethet bankkártyával!

Elérhetőségeink

Sodalis Kft.

  • Ügyvezető: Károlyiné Imre Csilla
  • Műszaki információ: 06-20-9251-917
  • Adószám: 14438745-2-42
  • Cégjegyzékszám: 01-09-903915
  • Számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-29789061